Kortikosteroidne kreme za kozu

Liječenje dječaka s fimozom postalo je kontroverzno pitanje. Kirurški zahvati kojima se uklanja ili proširuje koža prepucija (obrezivanje i plastični zahvat prepucija) naveliko su se koristili u prošlosti za liječenje fimoze. U novije vrijeme se koriste kreme i masti koje sadrže kortikosteroide (lijekove koji smanjuju upalu ili zaustavljaju aktivnost imunološkog sustava). Svrha lokalne primjene kortikosteroida jest ublažiti stezanje kože oko vrha penisa. Takva vrsta liječenja mnogo je manje invazivna i može smanjiti potrebu za kirurškim zahvatima u dijela dječaka.

Kortikosteroidne kreme za kozu

kortikosteroidne kreme za kozu

Media:

kortikosteroidne kreme za kozukortikosteroidne kreme za kozukortikosteroidne kreme za kozukortikosteroidne kreme za kozukortikosteroidne kreme za kozu

http://buy-steroids.org