Kortikosteroidni injekcii

U sustavni pregled mogli smo uključiti samo jednu malu studiju (14 sudionika), a i ta je bila rano prekinuta jer nije prikupljen dovoljan broj ispitanika koji bi sudjelovali u istraživanju. Istraživanje je trajalo šest mjeseci i uspoređivalo je potkožne injekcije omalizumaba (Xolair®), koje su davane injekcijom u nadlakticu ili bedro, s placebo-injekcijama (lažna terapija koji ne sadrži aktivne lijekove). Dragovoljci su dnevno primali 600 mg omalizumaba ili placebo zajedno s itrakonazolom (antifungikom) dva puta dnevno i oralne kortikosteroide, u maksimalnoj dozi od 400 mg.

Kortikosteroidni injekcii

kortikosteroidni injekcii

Media:

kortikosteroidni injekcii

http://buy-steroids.org