Steroid receptors ppt

Treatment: If a pancreatic or liver tumor is identified and able to be surgically excised, the skin lesions may normalize for an extended period of time, but because these tumors metastasize (spread to other areas of the body) quickly, surgery is not curative. In cases of end stage liver disease, surgery is not possible, and the goal of therapy is to increase quality of life and decrease uncomfortable skin lesions with supportive care and addressing the nutritional abnormalities. Supportive care includes supplementing protein and necessary minerals and enzymes through the diet and oral supplements or by weekly intravenous amino acid infusions that are performed in the hospital on an outpatient basis until improvement in the skin is noted. Unfortunately, despite the supportive care, the disease will progress.

2008 – 2018 Adaptogeny .
Toto jsou osobní stránky s tématikou léčivých rostlin a biologického myšlení v medicíně. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace zde obsažené osobními názory autora. Tyto informace nenahrazují konzultaci s lékařem ani lékárníkem. Autor neručí za žádnou újmu způsobenou využitím informací zde obsažených, nebo jejich mylnou interpretací. Stránky samozřejmě využívají cookies, proto občané zemí EU tímto potvrzují (dle směrnice Evropské unie 2002/58/EC), že s použitím cookies souhlasí, jinak musí tyto stránky opustit (případně opustit EU). Kopírování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.

Steroid receptors ppt

steroid receptors ppt

Media:

steroid receptors pptsteroid receptors pptsteroid receptors pptsteroid receptors pptsteroid receptors ppt

http://buy-steroids.org